دسته: اقتصاد

راه اندازی کسب و کار با 200 میلیون تومان(7ایده سرمایه گذاری)

راه اندازی کسب و کار با 200 میلیون تومان | بهترین سرمایه گذاری با دویست میلیون تومان |با دویست میلیون کجا سرمایه گذاری کنم؟ رونق کسب و کار و تمایل…