نویسنده: psychen

نحوه راه اندازی Google Analytics 4 با استفاده از Google Tag Manager

Google Analytics 4 یک رویکرد قوی و مبتنی بر رویداد برای ردیابی فعالیت وب سایت ارائه می دهد. با این حال، منسوخ شدن Universal Analytics بسیاری از بازاریابان را وادار…